Aquest és el diari digital de Marçal Subiràs. Administració i finances de l'INS Manolo Hugué.

dijous, 2 de novembre de 2006

PROPER DIA 9 DE NOVEMBRE

EXAMEN DE SOCIETATS DE RESPONSABILITAT LIMITADA
(apunts i fotocòpies). L'examen constarà d'unes 30 preguntes curtes.