Aquest és el diari digital de Marçal Subiràs. Administració i finances de l'INS Manolo Hugué.

dijous, 19 de gener de 2012

GUIÓ EXAMENT DE PSF (examen 24 de gener)

El que entra a l'examen és el que s'ha fet a classe. A risc que m'oblidi alguna de les coses que hem fet el guió que us dono per a l'examen és aquest:


PRODUCTES DE RENDA FIXA

Definició: productes de préstec o de deute.
Perills dels productes de renda fixa (tipus d'interès, inflació, evolució de les empreses, resultats de les empreses, liquiditat).
Valors que pot adquirir un producte de RF: nominal, d'emissió, de cotització i d'amortització. Prima d'emissió i prima d'amortització (amb lot o sense).
Rendibilitat bruta i neta.
Les obligacions.- Definició.- Classes d'obligacions (segons garanties, segons convertibilitat, segons interessos, cupó zero, emissió al descompte).- Drets i deures de l'obligacionista.-Les agències de rating (què són).


FONS PÚBLICS (DEUTE PÚBLIC)

Definició i utilitat dels fons públics.
Característiques dels fons públics.
Classificació del deute públic.
Qui pot emetre a Espanya deute públic.
Lletres del tresor. Terminis i funcions.
Bons de l'Estat. Terminis i funcions.
Obligacions de l'Estat.  Terminis i funcions.
Subhastes competitives i no competitives.


FONS D'INVERSIÓ

Definició.
Elements que intervenen: partícips, societat gestora, entitat dipositària,
el mateix FI.
Finalitats d'un FI.
Comissions que es poden aplicar en un FI.
FIM.- Característiques.- Classes.
FIAMM.- Característiques.
Fons garantits.
FI oberts i tancats.
FI d'acumulació i de repartiment.
Fondtesoro.
Avantatges i inconvenients.

DERIVATS

1.- Futurs.- Definició.- Objecte.- Expectatives de comprador i venedor.
2.- Opcions.- Definició.- Opcions de compra i venda: mecanisme de funcionament.- La prima.- Compra d'una OC i venda d'una OC.- Compra d'una OV i venda d'una OV.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

no vegis, cuanta materia....

Anònim ha dit...

hi ha molta materia !:(