Aquest és el diari digital de Marçal Subiràs. Administració i finances de l'INS Manolo Hugué.

dimecres, 29 de febrer de 2012

TREBALL DRETS DEL CONSUMIDOR

BLOCS


1.- Què s'entén per consumidor? Quina és la normativa bàsica que regula els drets dels consumidors? Quins drets reconeix aquesta normativa al consumidor? (explica'ls).


2.- Què són les associacions de consumidors? Quines funcions desenvolupen? Trets més importants de la seva regulació. Esmenta 3 exemples d'associacions de consumidors i usuaris: 1 genèrica i 2 sectorials. 


3.- Què són les OMIC i les OCIC? Quines funcions realitzen? Exemples d'OMIC i OCIC més porperes a Caldes de Montbui.


4.- Què és l'Agència Catalana del Consum? Quines són les seves funcions? Com s'hi pot accedir?


5.- Quins són els sistemes de control del mercat que estableix la legislació?


6.- El full de denúncia/reclamació. Diferència entre denúncia i reclamació. Emplenament del full i posterior tramitació. Denúncia electrònica. Model de full. Qui està obligat a tenir fulls de reclamació? Que puc fer si no me'n volen donar o bé si no en tenen?


7.- Procediments de resolució de conflictes: la mediació en matèria de consum. En què consisteix i com se sol·licita.


8.- Procediments de resolució de conflictes: l'arbitratge. Què és i quines són les seves característiques. Quina és la seva raó de ser?


9.- A on i com puc sol·licitar un arbitratge en matèria de consum? Qui resol l'arbitratge? Principis del procediment arbitral. Establiments adherits.


10.- Classes d'arbitratge. Quines matèries queden excloses expressament de l'arbitratge en matèria de consum? Models per tal d'iniciar un arbitratge. 


11.- El procediment arbitral. Passes des de la sol·licitud d'arbitratge fins al laude. 


12.- Contingut i característiques del laude arbitral. Què passa si una part no vol complir el laude?