Aquest és el diari digital de Marçal Subiràs. Administració i finances de l'INS Manolo Hugué.

dimecres, 25 d’octubre de 2017

TREBALL SOBRE PRODUCTES DE RENDA FIXA

PRODUCTES DE RENDA FIXA
1.- Definició: productes de préstec o de deute.
2.- Perills dels productes de renda fixa (tipus d'interès, inflació, evolució de les empreses, resultats de les empreses, liquiditat, altres).
3.- Valors que pot tenir un producte de Renda Fixa: valor nominal, valor d'emissió, valor de cotització i d'amortització.- Prima d'emissió i prima d'amortització (amb lot o sense). 
4.- Rendibilitat bruta i neta.

5.- Drets i obligacions d'un inversor de renda fixa 
6.- Les obligacions.- Definició.- Classes d'obligacions (segons garanties, segons convertibilitat, segons interessos, cupó zero, emissió al descompte).- Drets i deures de l'obligacionista. 
7.- Les agències de rating.- Què són?.- Exemples.- Quadre comparatiu del sistema de classificació del deute.


FONS PÚBLICS (DEUTE PÚBLIC)

* Definició i utilitat dels fons públics.
* Característiques dels fons públics.
* Classificació del deute públic.
* Qui pot emetre a Espanya deute públic.
* Lletres del tresor. Terminis i funcions. Formes d'emissió, nominal.
* Bons de l'Estat. Terminis i funcions. Formes d'emissió. 
* Obligacions de l'Estat.  Terminis i funcions. Formes d'emissió. 
* Subhastes competitives i no competitives.