Aquest és el diari digital de Marçal Subiràs. Administració i finances de l'INS Manolo Hugué.

dijous, 2 d’octubre de 2014

2n CFGS GESTIÓ FINANCERA - FEINA SETMANA 6 A 10/OCTUBRE1.- Fes una classificació completa del tipus de productes financers que hi ha. 

2.- Fes una classificació dels diversos mercats financers que hi ha i posa un exemple de cada un. 

3.- Busca informació sobre el producte de finançament anomenat Leasing. Explica:


 • Denominacions
 • Definició
 • Classes de lísing
 • Funcionament del lísing
 • Usos del producte
 • Avantatges i inconvenients
 • Costos del lísing
 • Obligacions de les parts
 • Garanties en el lísing
4.- Busca informació sobre el factoring

 • Denominacions
 • Definició
 • Classes de factoring
 • Funcionament del factoring
 • Usos del producte
 • Avantatges i incovenients
 • Costos del factoring
5.- Què són els establiments financers de crèdit?

6.- Cerca a la pàgina del Banc d'Espanya quines són les seves funcions actuals. 

7.- Cerca a la pàgina de la CNMV quines són les seves funcions. 

8.- Cerca a la pàgina del BCE quines són els elements de seguretat que incorporen els bitllets d'euro. Reprodueix la imatge que hagis trobat en l'arxiu que has d'enviar.  

9.- Cerca 3 exemples de cooperatives de crèdit i explica quines diferències tenen respecte dels bancs. 

10.- Respon les preguntes 2, 3 i 6 de la pàgina 30 del llibre de text. 

La feina s'ha de fer per escrit i lliurar-la a l'adreça   msubiras@gmail.com   ABANS DEL 13 D'OCTUBRE.