Aquest és el diari digital de Marçal Subiràs. Administració i finances de l'INS Manolo Hugué.

dijous, 2 d’octubre de 2014

2n CFGS - GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS - FEINA 6-10/OCTUBRE

1.- Analitza i argumenta si hi ha relació laboral en els casos 2, 12, 13 i 17 de les fotocòpies lliurades.

2.- Diferencia dret al treball, dret a l'ocupació efectiva i treball efectiu. 

3.- Fes una llista amb els drets constitucionals reconeguts en relació amb el treball. 

4.- Cerca el conveni col·lectiu de la banca i de l'ensenyament privat a Catalunya. Esmenta quina és l'estructura del contingut d'un conveni col·lectiu. 

5.- A on s'han de registrar els convenis col·lectius? I els contractes?

6.- Respon les preguntes 4, 5, 6 i 7 de la pàg. 19 del llibre de text. 

La feina s'ha de fer per escrit i lliurar-la a l'adreça   msubiras@gmail.com   ABANS DEL 13 D'OCTUBRE.