Aquest és el diari digital de Marçal Subiràs. Administració i finances de l'INS Manolo Hugué.

dissabte, 3 de juny de 2017

PREGUNTES SOBRE EL NF DE FORMACIÓ EN RH1.- Explica per què és tan important la formació d'un treballador donant-ne arguments. 

2.- Per què cal invertir en la formació dels treballadors en qualsevol empresa?

3.- Explica els tres mètodes més importants de detecció de necessitats formatives en l'àmbit laboral. 

4.- Quins són els drets que reconeix l'Estatut del Treballadors respecte de la formació dels mateixos?

5.- Defineix pla de formació. 

6.- Busca un pla de formació d'una empresa gran i adjunta'l a les respostes a aquestes preguntes. 

7.- De quines fases consta l'aplicació d'un pla de formació?

8.- Com hauria de ser la formació en el si de l'empresa pel que fa a la metodologia?

9.- Diferències entre Coaching i Mentoring. 

10.- Fes l'exercici 4 de la pàgina 243 del llibre (ordenació de fases).