Aquest és el diari digital de Marçal Subiràs. Administració i finances de l'INS Manolo Hugué.

dijous, 7 de març de 2013

TREBALL COOPERATIVA

1.- Definició de cooperativa. Principis del cooperativisme. 
2.- La cooperativa catalana: llei bàsica. 
3.- Característiques de la cooperativa catalana. 
4.- Possibles classificacions de les cooperatives. 
5.- Exemples de cooperatives. 
6.- Valor afegit d'una cooperativa respecte d'una empresa tradicional.