Aquest és el diari digital de Marçal Subiràs. Administració i finances de l'INS Manolo Hugué.

dilluns, 13 de gener de 2014

TREBALL SOBRE LES ASSEGURANCES DE PERSONES.* Distinció respecte de les assegurances contra danys i patrimonials. 
* Assegurances de vida en cas de mort. Definició, característiques i aplicacions. Vida temporal i vida sencera. Assegurança de vida pròpia i de vida aliena. 
* Assegurances de vida en cas de supervivència o vida. Definició, característiques i aplicacions. Assegurances de renda vitalícia diferida, assegurances de capital diferit i assegurances de renda vitalícia immediata.
* Què és el rescat? En quins casos es pot rescatar la suma assegurada. 
* Assegurança d'amortització de préstecs. 
* Quines són a parer teu les assegurances de no vida més importants i per què? Quines aplicacions tenen?
* Què són els plans de pensions? Característiques i finalitat.