Aquest és el diari digital de Marçal Subiràs. Administració i finances de l'INS Manolo Hugué.

dimecres, 20 de desembre de 2017

FEINA PER AL NADAL

Respon les preguntes a partir del llibre i de la informació que puguis trobar a internet i envia el treball a msubiras@insmanolohugue.catPREGUNTES SOBRE ASSEGURANCES DE PERSONES1.- Diferències entre les assegurances de coses i patrimonials i les assegurances de persones. 

2.- Què són les assegurances de vida? Persones que intervenen en les assegurances de vida.

3.- Assegurances de vida en cas de mort. Definició. Elements. Finalitats. Assegurances de vida sencera i vida temporal. Assegurança de vida amb primes temporals. Assegurances de vida pròpia i vida aliena. 

4.- Assegurances de vida en cas de vida o supervivència. Funcionament. Formes d'indemnització.  

5.- Què és el rescat en les assegurances de vida? Quan es pot produir?

6.- Altres assegurances: assegurança d'amortització de préstecs, assegurances de decessos. 

7.- Assegurança d'accidents. Assegurança d'assistència sanitària.