Aquest és el diari digital de Marçal Subiràs. Administració i finances de l'INS Manolo Hugué.

dilluns, 12 de gener de 2015

TREBALL PER L'AVALUACIÓ DELS TEMES 3 I 4 DE GESTIÓ FINANCERA

1.- Fes un quadre-resum de les formes de finançament aliè a curt termini i llarg termini en què quedin refelectits:

a. Funcionament del producte.
b. Termini usual.
c. Garanties exigides.
d. Usuaris habituals.
e. Document de contractació.
f. Avavtatges.
g. Inconvenients.

2.- Fes un quadre-resum de les garanties que es poden exigir en una operació activa.